محصول

دیسک یا راندل PVC

دیسک اتصال یکی از قطعات مورد نیاز برای تثبیت ژئوممبران ها به سطوح عمودی و دیواره تونل ها می باشد. با توجه به کیفیت بالای ژئوممبران PVC تولید شرکت صنایع ورق ایران،  جهت نصب صحیح و اصولی آن در تونل ها و روی دیوارها دیسک های اتصال با قطر 9 سانتیمتر تولید می گردند دارای طراحی مهندسی و مناسب این صنعت می باشند.

محصولات و کاربردهای مرتبط