کاربرد

استخر ذخیره آب

یکی از معضلات بزرگ کشاورزان، در دسترس داشتن بموقع و به اندازه آب گرانبها است. لذا ایجاد مخازن بزرگ نگهداری آب و آببندی آن جهت جلوگیری از نشتی آن از دیواره ها و کف مخزن از الزامات صنعت کشاورزی در روش غیر دیمی است. با ورود ژئوممبران به عرصه صنعت کشاورزی، هزینه های ساخت و آببندی اینگونه مخازن به مراتب پایین آمده و کیفیت بالا رفته است. ابتدا خاکبرداری مناسب انجام شده و دیواره ها -معمولا_ بصورت شیبدار ایچاد گردیده و سپس بطور موازی سنگهای درشت و نوک تیز جمع آوری میگردند. مخزن رگلاژ میگردد و اطراف آن کانال کوچک (ترانشه) با عرض و ارتفاع مناسب حدود 60در60 سانتیمتر حفر میشود. تسطیح، علف کشی و کوبش نیز از الزامات ایجاد استخرهای ذخیره آب کشاورزی است. در نهایت یک لایه ژئوتکستایل و یک لایه ژئوممبران روی سطح مخزن گسترده شده و ژئوممبرانها بوسیله دستگاه اتوماتیک به یکدیگر جوشکاری میگردند.

محصولات مرتبط