کاربرد

لاینینگ حوضچه های تبخیر نیروگاه

 به دلیل عمق کم و تبخیر سریعتر آب ازحوضچه های تبخیر ، مواد باقیمانده میتوانند مچددا تصفیه شده و مورد استفاده قرار گیرند.گاهی در صنعت نفت مواد تصفیه شده به عنوان نفت کوره بازیافت شده و عرضه میگردند.  جهت جلوگیری از نشت مواد مضر به محیط زیست ،حوضچه ها ی مذکور بوسیله ژئوممبران پلی اتیلن سنگین HDPE Geomembrane عایق میشوند. ژئوممبراین روی سطح مخازن گسترده شده و لبه های آنها به یکدیگر جوش میشوند. مقاومت شیمیایی و محیطی این نوع ممبران بسیار قابل توجه است.

محصولات مرتبط