کاربرد

پرده صنعتی

پرده های صنعتی معمولی با قابلیت نصب در ورودی های سالنهای تولید ، انبارها، باراندازها و ورودی های پرتردد انسانی باعث حفظ حرارت، برودت ،رطوبت و کاهش شدید ورود گرد و غبار وحشرات شده و ضمن جداسازی  فضاها از یکدیگرباعث افزایش سطح بهداشت محیط کار و کاهش استهلاک تاسیسات سرمایش و گرمایش صنایع میشود. پرده های صنعتی از نوارهای نرم شفاف PVC و یراق آلات ویژه تشکیل شده اند و بسته به محل مصرف و دمای محیط بصورت معمولی یا سردخانه ای ساخته میشوند. پرده های صنعتی با توجه به محل نصب، ارتفاع، عرض و کاربرد طراحی و ارایه میگردند.

عرض نوارهای PVC  مورد استفاده در پرده های صنعتی 17.5 ، 20 و 35 سانتیمتر است و یراق آلات مربوط به نوارها نیز توسط این شرکت تولید و ارایه میگردد.

محصولات مرتبط