کاربرد

کفپوش صنعتی

صنایع درگیر با مواد شیمیایی ، صنایعی که در محیط خود از نظر بهداشتی محدودیتهایی دارند به کفپوشهای صنعتی مقاوم در برابر سایش و مواد خورنده نیاز دارند. ورقهای سخت، نیمه سخت و نرم PVC به دلیل داشتن خواص بارز ومقاومتهای شیمیایی یکی از بهترین انتخابها برای مصرف پوشش کف صنایع میباشند. جوش پذیری عالی و قابلیت استفاده از چسب برای اتصال به کف ، امکان بدست آوردن یک کف یکدست را ممکن میسازد. ورقهای مذکور در ضخامتهای مناست بصورت ساده و طرحدار قابل ارایه میباشند.

محصولات مرتبط