کاربرد

اورتزهای پزشکی

ورقهای پلیمری میتوانند در قطعات ساخته شده برای اصلاح و تقویت  اندام بدن انسان استفاده شوند. انواع بریس ها Brace  استوانه های نگهدارنده Collar و کلا ارتزهای Orthesis مورد استفاده در ارتوپدی نیاز به ورقهایی دارند که ضمن بهداشتی بودن دارای مقاومتهای خوب فیزیکی باشند. ساخت اورتزهای شکستگی دست و پا و ... نیز از جمله مصارف ورقهای پلی پروپیلن Polypropylene است.

محصولات مرتبط