کاربرد

استخر پرورش آبزیان

تولید انبوه ماهی های پرورشی عموما در استخرهای مخصوص و ایزوله انجام میشود. با توجه به اینکه تامین آب مورد نیاز برای این صنعت در هر منطقه کار ساده ای نمیباشد و نگهداری و کنترل آب به عنوان مواد اولیه پر ارزش از مهمترین نکات مرتبط با صنعت تولید آبزیان است  آببندی این استخرها توسط ژئوممبراین HDPE انجام میشود. در مرحله اول حفاری و محدود سازی مخزن انجام شده و سپس بوسیله ژئوممبران پلی اتیلن سنگین عاقکاری استخرها تکمیل میشود. با آببندی استخر نگرانی از رشد سریع جلبکهای مزاحم و ورود مواد مضر از بیرون استخر به درون آن از بین میرود.

محصولات مرتبط