کاربرد

تونل تاسیسات

در طراحی نوین شهری به منظور زیبایی بیشتر و در دسترس بودن تاسیسات شهری نظیر کابل های برق، تلفن و حتی لوله های آب، تونل هایی با کاربری تاسیسات در نظر گرفته می شود که بدیهی است به دلیل حضور آب های زیرزمینی و نزولات آسمانی، این تونل ها به آببندی نیاز دارند. استفاده و نصب صحیح  ژئوممبران ها به ویژه PVC تضمین کننده آببندی تونل های تاسیساتی می باشد. سیستم های نصب جدید درون تونل ها شامل دیسک های اتصال ، جوشکاری لبه ها با دستگاه های اتوماتیک و سایر ملحقات نظیر واتر استاپ ها و لوله های تزریق هستند.

محصولات مرتبط